Tkaczyński, J. W. ., Guzik, J. M. ., & Pletnia, M. . (2021). Proces starzenia się społeczeństw: O potrzebie badań w zakresie (nie)uchronności zmian demograficznych a (nie)trafności polityki społecznej państwa w świetle doświadczeń Japonii, Korei Południowej, Niemiec i Polski . Politeja, 18(6(75). https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.13