Kolaszyński, M. (2021). Cywilna kontrola nad służbami specjalnymi w Polsce z perspektywy trzech dekad funkcjonowania . Politeja, 18(6(75), 307–324. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.15