Modrzejewska, M. (2022). Wpływ teorii pestalozziańskich na teorię i praktyki filozofii edukacji Josiah Warrena – geneza systemu . Politeja, 18(6(75), 359–378. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.18 (Original work published December 16, 2021)