Hawrot, A. (2022). Ukraińskie instytucje oświatowe w Białym Borze – studium przypadku . Politeja, 18(6(75), 379–395. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.19 (Original work published December 16, 2021)