Dąbrowski, P. . (2021). Stopień doktora praw w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce – regulacje prawne oraz postulaty Wydziałów Prawa . Politeja, 18(6(75), 435–456. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.22