Vall, K. du . (2022). Regulacje „antyfaszystowskie” jako narzędzie transformacji ustrojowej w Polsce: kazus tzw. małego kodeksu karnego z 1946 r. Politeja, 18(6(75), 421–434. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.21 (Original work published December 16, 2021)