Golemo, K. (2022). Nowi Portugalczycy? Afrodescendentes i ich miejsce w społeczeństwie. Politeja, 19(1(76), 7–29. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.01