Sondel-Cedarmas, J. (2022). Rozliczyć przeszłość? O pozornej defaszyzacji Włoch w okresie transformacji (1943-1948). Politeja, 19(1(76), 31–46. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.02