Sondel-Cedarmas, J. (2022). Rozliczyć przeszłość? O pozornej defaszyzacji Włoch w okresie transformacji (1943-1948). Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4467