Fijał, M. (2022). Treni della felicità. Społeczna inicjatywa na rzecz dzieci w powojennych Włoszech. Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4468