Abassy, M. . (2022). Status i funkcje rosyjskiej inteligencji w społeczeństwie posttotalitarnym. Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4469