Kopyś, T. (2022). Upolitycznienie procesów depopulacji i migracji na Węgrzech po 1989 roku. Politeja, 19(1(76), 79–99. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.05