Kopyś, T. (2022). Upolitycznienie procesów depopulacji i migracji na Węgrzech po 1989 roku. Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4470