Labuda, M. (2022). Partnerstwo Wschodnie jako przestrzeń kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego – planem kolejnego rozszerzenia UE?. Politeja, 19(1(76), 131–145. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.07