Mach, E. M. (2022). Propedeutyka przygotowania aktywnego obywatela europejskiego w świetle ministerialnych wytycznych programowych dla edukacji wczesnoszkolnej w Polsce. Politeja, 19(1(76), 167–187. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.09