Mach, E. (2022). Propedeutyka przygotowania aktywnego obywatela europejskiego w świetle ministerialnych wytycznych programowych dla edukacji wczesnoszkolnej w Polsce. Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4474