Rebes, M. (2022). Społeczeństwo posttotalitarne wobec zasad i wartości demokratycznych. Perspektywa filozoficzna. Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4475