Rebes, M. (2022). Społeczeństwo posttotalitarne wobec zasad i wartości demokratycznych. Perspektywa filozoficzna. Politeja, 19(1(76), 189–205. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.10