Smoleń, R. . (2022). Problematyka większości głosów wymaganej do zmiany Konstytucji RP z 1997 roku. Politeja, 19(1(76), 327–343. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.16