Smoleń, R. . (2022). Problematyka większości głosów wymaganej dla zmiany Konstytucji RP z 1997 roku. Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4481