Nyzio, A. (2022). Populizm penalny w Polsce w latach 2007-2015 z perspektywy socjotechniki władzy. Politeja, 19(1(76). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4483