Nyzio, A. (2022). Populizm penalny w Polsce w latach 2007-2015 z perspektywy socjotechniki władzy. Politeja, 19(1(76), 365–392. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.18