Sobkowiak, L. (2022). Kategorie analityczne konfliktu politycznego w interdyscyplinarnej perspektywie. Politeja, 19(2(77), 73–85. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.03