Sajduk, B. (2022). Teoretyczne przesłanki wykorzystania ustrukturyzowanych technik analizy informacji w procesie analizy politycznej. Politeja, 19(2(77), 119–142. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.05