Obacz, P. (2022). Modulacja i modulatory relacji politycznych – ujęcie teoriopolityczne. Politeja, 19(2(77), 143–162. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.06