Węgrzecki, J. (2022). Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce. Politeja, 19(2(77), 163–177. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.07