Ziółkowski, J. (2022). The chicken game jako model eksplanacyjno-prognostyczny w polityce. Politeja, 19(2(77), 179–203. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.08