Golinowski, J. (2022). Pomiędzy syndromem ekonomicznego progresywizmu a dekompozycją procesów politycznych. Politeja, 19(2(77), 231–252. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.10