Hoffmann, M. (2022). Polscy parlamentarzyści wobec pandemii COVID-19: Przykład scjentyfikacji debaty politycznej?. Politeja, 19(2(77), 253–272. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.11