Borowiec, P. (2022). Koncepcja praktyk repartycji: Przyczyny systematycznego ich wykorzystywania w polskiej polityce. Politeja, 19(2(77), 273–293. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.12