Górnicka, W. (2022). Teoria krytyczna jako narzędzie kreowania działania politycznego na przykładzie partii Podemos. Politeja, 19(2(77), 295–310. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.13