Brodowski, J., & Winiarska-Brodowska, M. (2022). Państwa Kaukazu Południowego w wypowiedziach rzeczniczki prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej . Politeja, 19(3(78), 35–52. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.03