Kopyś, T. (2022). Bandwagoning jako element strategii tureckiej polityki zagranicznej (na przykładzie stosunków rosyjsko-tureckich) . Politeja, 19(3(78), 241–266. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.13