Nyzio, A. (2022). Relacje pomiędzy Policją a samorządem terytorialnym – ujęcie prawne i polityczne. Politeja, 19(4 (79), 219–249. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.13