Polończyk, A. (2022). Przestrzenne determinanty przestępczości w Krakowie w latach 2017-2021. Politeja, 19(4 (79), 287–326. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.15