Kosowski, B., & Kułakowska, A. (2022). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych. Politeja, 19(4 (79), 327–342. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.16