Lisińska, M., & Sawicka, M. (2022). Wspomnienie o Profesorze Karolu Derwichu. Politeja, 19(6(81), 11–13. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4902