Stelmach, M. (2022). Bukelismo. Regres demokracji w Salwadorze w okresie rządów Nayiba Bukele. Politeja, 19(6(81), 343–362. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.81.17