Pietraszczyk-Sękowska, J. (2022). Mikrokonteksty przemocy w wojnie domowej. O konflikcie zbrojnym, lokalnych antagonizmach i siłach chłopskich w Peru. Politeja, 19(6(81), 363–383. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.81.18