Cerkiew greckokatolicka w dobie transformacji systemowej – dyskusja. (2023). Politeja, 20(2(83), 57–67. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.03