Szlachta, B. (2023). Janina Kostkiewicz, Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939: Aspekty ideologiczne i pedagogiczne. Politeja, 20(2(83), 277–282. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.13