Trojnar, E. (2023). Znaczenie „dyplomacji demokracji” dla współczesnego Tajwanu. Politeja, 20(4(85), 39–75. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.03