Targosz, T. (2023). Imigranci z Azji Południowo-Wschodniej w polityce zagranicznej Tajwanu. Politeja, 20(4(85), 85–103. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.05