Ziętek, A. W. (2023). Różne oblicza dyplomacji demokracji Tajwanu. Politeja, 20(4(85), 203–209. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.11