Gelles, K. (2023). Między potępieniem a (n)ostalgią: O upolitycznianiu enerdowskiego dziedzictwa w zjednoczonych Niemczech. Politeja, 20(5(86), 35–54. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.03