Lis, R. (2018). Od pochwały „demokracji szlacheckiej” do krytyki „rządu monarchiczno‑demokratycznego”: Konfederacja targowicka a tendencje rozwojowe szlacheckiego republikanizmu. Politeja, 15(4(55), 43–55. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.03