Winczewski, D. (2018). Myśl wojskowa Mao Zedonga. Politeja, 15(4(55), 77–102. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.05