Kilar, A. (2018). Zabójstwo ideologiczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Politeja, 15(4(55), 267–283. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.13