Tomasiewicz, J. (2019). Pędy na zrębie. Na marginesie książki W. Juliana Koraba‑Karpowicza "Harmonia społeczna, czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa". Politeja, 15(4(55), 309-317. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.15