Kośmider, T. (2018). Robert Łoś, "Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych": Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, 323 s. Politeja, 15(4(55), 319–322. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.16