Labuda, Marta. 2020. “Kryzys ukraiński Wyzwaniem Dla Rozwoju Relacji Gospodarczych Ukrainy Z Unią Europejską”. Politeja 17 (3(66):67-77. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.04.