Chwiej, Edyta, and Janusz Józef Węc. 2018. “Wspomnienie O Profesor Ewie Bojenko-Izdebskiej”. Politeja 15 (2(53):19-22. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.53.02.