Kwiecień, Roman. 2018. “Obserwatora I Uczestnika Spojrzenia Na Wojnę Albo O obojętności I zaangażowaniu: Rozważania W świetle Filozofii Kanta”. Politeja 15 (2(53):169-82. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.53.10.