Łojek, Stanisław. 2017. “Metanarracja Dla Europy? Według Hanny Arendt”. Politeja 14 (4(49):173-88. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.11.