Lesińska, Magdalena. 2021. “Polityczna Rola Diaspory Na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej I Obszaru Postsowieckiego”. Politeja 13 (2 (41):77-98. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.05.