Rytel, Grzegorz. 2015. “Czas Zawarty W Przestrzeni: Architektura współczesnych założeń upamiętających”. Politeja 12 (3 (35):133-41. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.10.